Mọi hoạt động của các tác giả bắt buộc phải tuân theo những nguyên tắc chung trong Quy trình biên tập của National eHealth. Điều này đảm bảo cho sự duy trì các giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã tạo ra.


Đội ngũ Biên tập viên của National Ehealth – 100% đều là người có chuyên môn về y tế, sức khỏe, dược phẩm

Dược sĩ Phan Thị Hằng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

Dược sĩ Phan Thị Hằng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm

Dược sĩ Phan Thị Hằng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem thêm